retningslinjer


Salsaclave opretholder naturligvis de givne regler fra Sundhedsstyrelsen og Regeringen.

Retningslinjer for danseskoler:

• Pauser er tilladt, men man bør holde afstand i overensstemmelse med gældende regler om afstand.

• Der bør ikke foretages skift af dansepartnere i pardans.

• Der bør være 2 meter imellem dansende par.

• Rengøring af kontaktpunkter mellem danseholdene bør følge de generelle retningslinjer om rengøring.

Man kan læse corona-retningslinjer for genåbning af indendørs idræts- og foreningsliv, samt idræts- og fritidsfaciliteter via dette link.

Reglerne for dans (som ovenfor beskrevet) står nederst på side 7

https://kum.dk/fileadmin/KUM/Documents/COVID-19_DOX/Retningslinjer_for_genaabning_/Retningslinjer_for_genaabning_af_indendoers_idraets-_og_foreningsliv_samt_idraets-_og_fritidsfaciliteter_21_juli.pdf

Vi glæder og stadig super meget til workshops og hold – det er fantastisk at vi trods alt må danse sammen igen ?

Bedste dansehilsener fra Sofie og Team Salsaclave